Bihter MEREY

Bihter MEREY, 2003 yılında Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra; aynı yıl Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ÖSYM tam bursuyla kazandığı lisans eğitimine başlamıştır.

2007 yılında fakülte üçüncülüğüyle mezuniyetinin ardından; kazandığı başarı bursuyla yine Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

2010 yılında Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Türkiye örneklem gruplarıyla kaygı üzerine çalıştığı teziyle birlikte yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Alanındaki yetkin isimlerden, Kognitif Davranışçı Terapi(CBT) ile Şema Terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını alarak psikoterapist olmaya hak kazanmıştır. Bu alanlardaki süpervizyon çalışmaları da halen sürmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sandoz İlaç, çeşitli anaokulları ve klinik deneyimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun süre İş Psikolojisi danışmanlığı yapmıştır.

Klinik çalışmaları ve bireysel yetişkin psikoterapi seanslarını İstanbul’da Bostancı Psikoterapi Merkezi’nde; Bodrum’da ise Sianji Life Sağlık Merkezi’nde sürdürmüştür.

Kendisi şu anda 11 yıllık mesleki deneyimiyle birlikte Bodrum’da kendi danışmanlık merkezi olan Psikoloji Bodrum’da danışanlarını görmektedir.

Bihter MEREY

Bihter MEREY – Instagram

Bihter MEREY – Facebook

İletişim Bilgileri

 

 

 

Bihter MEREY – TavsiyeEdiyorum.com