Psikoterapi Hakkında

 

 

Psikoterapi nedir?

 

Psikoterapi kişiye destek olma süreci olarak tanımlanabilir. Zor süreçlerden geçen, hayatın akışı içerisinde zorlandığını hisseden, karşılaştığı durumlarla başa çıkmakta güçlük çeken ve içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya ulaşmayı amaçlayan bireyler psikoterapi aracılığıyla ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilirler.

 

Psikoterapi bireylere sahip oldukları kaynaklar konusunda farkındalık kazandırma ve bu kaynakları daha olumlu yönde kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

Psikoterapinin temeli hasta ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanır. Bu süreçte terapist hastanın ihtiyaçlarını belirler ve bu yönde ihtiyaçların karşılanması ve bireyin desteklenmesi konusunda yaklaşımlar benimsenir.

 

Psikoterapi süreci bireyin olduğu gibi kabullenildiği bir ortamdır. Hasta tüm duygu ve düşünceleriyle, tüm bireysel ve sosyal, kültürel özellikleriyle olduğu gibi terapinin güven ortamı içerisinde bulunabilir. Terapist objektif, yargılayıcı olmayan ve tarafsız bir yaklaşım içerisinde bulunur.

 

Terapide hastanın ihtiyaçlarının ve ulaşılması istenen hedefin belirlenmesi ve bu sürecin terapistin destekleyici yaklaşımıyla sürdürülmesi amaçlanır. Doğru bilinmesi gereken nokta, terapistin hasta adına karar veren ya da izlemesi gereken adımları belirten kişi değil; hastanın kaynaklarını ve hedefine ulaşabilmesi konusundaki adımlarını doğru kullanabilmesi noktasında destekleyici kişi konumunda olduğudur.

 

Terapi bir süreçtir. Gelişim, değişim ve iyileşme zaman tanınması gereken adımlardır. Kişinin kendini ve öz kaynaklarını daha iyi tanıması, bireysel farkındalık ve yetkinlik geliştirmesi terapi süreci sonundaki kazanımları olarak karşımıza çıkar.

 

Psikoterapi sürecine dahil olmak ve yardım almak adına ilk adımı atmak, tüm bu sürecin en önemli başlangıç aşamasıdır.

 

Hazırlayan: Uzman Klinik Psikolog Bihter MEREY

 

 

Kullanılan Psikoterapi Yaklaşımları:

  • Şema Terapi
  • CBT – Kognitif Davranışçı Terapi
  • Çözüm Odaklı Terapi

 

 

 

 

 

-psikoterapi nedir, terapi, danışmanlık, terapist, klinik psikolog, psikolojik yardım-